En este momento estás viendo L’Ajuntament destina 108.000 euros a facilitar l’accés a l’habitatge a través de dues línies de subvencions

L’Ajuntament destina 108.000 euros a facilitar l’accés a l’habitatge a través de dues línies de subvencions

L’Ajuntament de Rubí obre dues noves línies de subvencions per facilitar l’accés a l’habitatge i el pagament de les despeses bàsiques que hi van vinculades. A través d’aquestes ajudes, es vol lluitar contra el risc d’exclusió social i, de forma més específica, contra el risc d’exclusió social residencial. El consistori destinarà 108.000 euros a aquestes subvencions durant l’exercici 2021 que s’adrecen a grups de població amb dificultats d’allotjament especials que no siguin perceptors d’ajuts d’urgència social. “En matèria d’habitatge, ens calen polítiques valentes i això vol dir invertir-hi diners. Veure i detectar les necessitats de la població i acompanyar-la responen en la mesura del possible a aquestes necessitats”, ha explicat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez.

Les subvencions es divideixen en dues tipologies: una per a sufragar despeses generals de l’habitatge i una altra, destinada a joves i famílies monoparentals, per a despeses relacionades amb la tramitació dels lloguers. Es consideren despeses generals de la llar les que es deriven dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, les quotes hipotecàries, la taxa d’escombraries, les quotes ordinàries i extraordinàries de la comunitat de propietaris i les primes de les assegurances de danys de l’habitatge, entre d’altres. Per optar a aquesta modalitat de subvencions caldrà justificar que les despeses relacionades amb l’habitatge suposen més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

La segona modalitat es destina a persones joves fins als 34 anys i famílies monoparentals per fer front a les despeses de formalització de nous contractes de lloguer i subvenciona les despeses per l’arrendatari de gestió immobiliària, de formalització del contracte d’arrendament i/o les despeses de notaria i registre. “Aquesta segona línia d’ajudes està molt dirigida a donar suport a l’emancipació de les persones joves del municipi que plantegen l’accés a l’habitatge com una de les seves principals preocupacions i, alhora, fomenta el lloguer com a opció vital”, ha argumentat la regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno.

Les noves subvencions s’emmarquen en les línies estratègiques del Pla local d’habitatge i responen al fet que un bé de primera necessitat, com és l’habitatge, tingui un preu molt per sobre de la capacitat adquisitiva de la majoria de la població. Les ajudes s’emparen també en la línia de subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica residents al municipi de Rubí, per fer efectives les despeses bàsiques de l’habitatge que preveu el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Rubí 2019-2021.

La dotació econòmica total per aquests ajuts, en l’exercici 2021, és de 108.000 euros: 65.000 euros per a la modalitat 1 i 43.000 euros per a la modalitat 2.

L’import de les ajudes dependrà del  tram que correspongui a cada sol·licitud, en funció del total d’ingressos de la unitat de convivència:

Modalitat 1

  • Tram 1, l’import màxim de l’ajut serà de 175 €
  • Tram 2, l’import màxim de l’ajut serà de 140 €
  • Tram 3, l’import màxim de l’ajut serà de 70 €

 

Modalitat 2

  •  Tram únic, l’import màxim dels ajuts serà de 950 €

La ciutadania podrà presentar les seves sol·licituds entre el 13 de setembre i el 15 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o a la Seu electrònica. La tramitació de les bases reguladores d’aquests nous ajuts es va obrir a consulta pública a través de la plataforma Rubí Participa, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels rubinencs i rubinenques, així com de les organitzacions potencialment afectades per aquestes bases.

Font

Deja una respuesta