En este momento estás viendo L’Ajuntament obre a consulta prèvia el reglament del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia

L’Ajuntament obre a consulta prèvia el reglament del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia

L’Ajuntament de Rubí ha iniciat una consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia, que es vehicula a través de la plataforma Participa Rubí. El Consistori ha habilitat aquest espai d’interlocució entre la ciutadania i l’Administració perquè els rubinencs i les rubinenques puguin aportar les seves opinions, necessitats i propostes amb l’objectiu de millorar la recuperació d’animals de companyia per part dels seus propietaris.

El reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable per a la contractació del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia, atès que comporta prestacions directes a favor de la ciutadania i, per tant, existeix una vinculació directa entre l’adjudicatari i les persones usuàries del servei. L’empresa adjudicatària del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia ha de poder fer el cobrament de les despeses d’aquest servei quan les persones propietàries dels animals recollits portin a terme la seva recuperació.

En aquest sentit, i d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’Ajuntament vol recavar l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la norma en relació a diversos aspectes: els problemes que es pretenen solucionar amb el reglament ─regular les normes d’ús i funcionament per a la recuperació d’animals de companyia, agilitzar el procés de recuperació, regular el règim econòmic de les recuperacions─; la necessitat i oportunitat del reglament ─prèviament a la contractació del servei de recollida d’animals de companyia és necessari disposar del reglament, que ha de recollir els drets i deures dels usuaris; es considera valuós compartir amb la ciutadania les eines amb les quals es gestionarà aquest servei─; i els objectius del reglament ─establir el règim jurídic aplicable per a la contractació del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia; definir el règim d’autorització i protocol de derivació dels usuaris derivats de Serveis Socials; aconseguir que els criteris per a la recuperació d’animals de companyia siguin especialment àgils i transparents─.

Les persones interessades a fer aportacions les poden presentar fins al 15 de setembre a través del portal Participa Rubí. Un cop finalitzada la consulta, s’estableix un període de sis mesos per tal de donar resposta a totes les propostes i informar sobre la seva viabilitat. Finalment, el reglament l’haurà d’aprovar el Ple municipal.

Deja una respuesta