En este momento estás viendo Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

 

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte, són l’armament existent més
destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van
provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món continua disposant de 13.400 armes
nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva (com les biològiques o les químiques) cal
avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents
de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el
passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver
aconseguit la signatura i ratificació de 50 estats.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment desarmat.
Per tot això, l’Ajuntament de …
1. expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques i els
assajos amb armes nuclears
2. reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures
concretes cap al seu assoliment
3. fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats
del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a
les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta
amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i
duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i
cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”
4. insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les
Nacions Unides
5. donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

Deja una respuesta