En este momento estás viendo S’implanta a Rubí, el nou sistema de recollida de residus comercials porta a porta a l’illa de vianants

S’implanta a Rubí, el nou sistema de recollida de residus comercials porta a porta a l’illa de vianants

Aquest dilluns, 7 de febrer, es posa en marxa el nou sistema de recollida de residus comercials porta a porta a l’illa de vianants. Amb aquesta mesura es vol incrementar el percentatge de residus reciclats, que les fraccions reciclables siguin d’alta qualitat, disminuir la saturació de les àrees de contenidors i reduir la generació de residus comercials.

Els residus comercials suposen un 36,5% de la generació de residus que es produeixen a la ciutat. Això significa, aproximadament, que els comerços generen el 43,2% del vidre de la ciutat, el 29,8% d’envasos, el 71,2% de paper i cartró i el 45,2% de l’orgànica.

Rubí aposta pel model de recollida porta a porta, com han fet ja tantes altres ciutats de Catalunya i d’arreu del món, perquè està demostrat que millora el percentatge de reciclatge”, ha explicat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez. Només a tall d’exemple, la mitjana a Catalunya de la recollida selectiva bruta ─sense descomptar-hi els impropis─, és del 41,8%, mentre que la dels municipis que apliquen el porta a porta, és del 65,23%. Martínez també s’ha mostrat agraïda per la feina feta: «vull donar les gràcies als tècnics de la casa que han treballat per fer possible aquest model i la implicació i participació dels i les comerciants, ja que ha estat una feina conjunta que cal destacar»

Al porta a porta de l’illa de vianants hi participaran, de moment, 192 establiments. És una xifra que pot anar variant segons les altes, baixes o modificacions d’activitats. Els comerços que participaran de la recollida selectiva ho faran només de les fraccions que siguin grans generadors, precisament per intentar evitar la saturació dels contenidors del carrer. Així doncs, no tots els comerços faran el porta a porta de les 5 fraccions, només de les que necessitin segons el que generin. I no tots els comerços participaran del porta a porta, ja que n’hi ha que, per la tipologia de residus que generen o pel baix volum d’aquests, els dipositaran a les bateries de contenidors de la via pública.

De la seva banda, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha assenyalat un altre benefici d’aquest canvi de model: “el canvi comportarà també un estalvi econòmic ja que avancem cap un sistema més eficient”.

El regidor de Comerç, Moisés Rodríguez Cantón, ha agraït i posat en valor el treball amb el teixit comercial: “el comerç és un dels sectors que fan de Rubí una ciutat viva i aquest avenç s’ha treballat de la mà amb les associacions i federacions de comerciants. És així com volem avançar, units amb el sector”

El nou sistema persegueix augmentar el reciclatge

La proposta d’implantar aquest sistema va sorgir l’any 2019, moment en què es va encarregar un estudi tècnic per analitzar la situació actual del servei de recollida de residus a la zona del centre a través d’un treball de camp extens. Les conclusions de l’estudi apuntaven a un dimensionament del servei i una comparativa de diferents escenaris i models de recollida, proposant com a òptim el servei de recollida porta a porta per millorar el reciclatge fins arribar a un 70% a la zona de l’illa de vianants (no el percentatge general de Rubí).

Tenint en compte la conclusió de l’estudi, el març de 2021 la comissió de l’illa de vianants de l’Ajuntament va aprovar el projecte d’implantació del nou model de recollida. A partir d’aleshores, es va iniciar la preparació tècnica per a la implantació, que ha inclòs també dues reunions informatives i de negociació (juny i setembre) amb les associacions de comerciants i de restauració, així com una altra (octubre) oberta a tots els comerços implicats.

Els mesos de novembre i inicis de desembre es van dedicar a fer les visites informatives i de dimensionament a tots els comerços, on es va acordar amb cada comerç els materials concrets que necessitava, així com es va lliurar tota la informació necessària.

Aquest passat mes de gener s’ha fet el repartiment definitiu de materials informatius i de contenidors i bosses per fer la recollida. I aquest dilluns, 7 de febrer, s’inicia el nou sistema de recollida.

 

Com funciona el porta a porta comercial

Durant la jornada, els i les comerciants hauran d’omplir els contenidors i bosses amb els residus corresponents a cada fracció, seleccionant correctament els residus: paper i cartró, orgànica, vidre, envasos i resta.

Caldrà que consultin els dies i l’horari de recollida de cada fracció i que deixin el contenidor, bossa o cartró davant l’establiment. El servei de recollida retirarà els residus segons l’horari de recollides porta a porta. Un cop recollit, s’haurà de retornar el contenidor a l’interior de l’establiment.

Els i les comerciants han rebut tots els materials necessaris per fer possible la recollida porta a porta, segons les seves necessitats, com ara contenidors amb TAG, bosses compostables per l’orgànica o bosses de plàstic reciclat d’envasos i de resta. Els comerços podran demanar bosses sempre que en necessitin i de forma gratuïta a través del Telèfon Verd.

Els contenidors i bosses del porta a porta comercial són d’ús exclusiu dels establiments, com així ho indiquen els propis contenidors. La ciutadania i els comerços que no participen de la recollida porta a porta poden seguir fent ús de les bateries de contenidors.

S’ha implantat una tecnologia de seguiment de participació a cada contenidor i a les façanes dels comerços mitjançant xips d’alta freqüència (per les fraccions que no es recullen en contenidor) que seran llegits durant la recollida pels operaris per tal d’anotar-hi la qualitat de la recollida selectiva, així com fer seguiment de si s’hi llencen residus que no pertoquen, o el percentatge de plenatge per valorar l’evolució de la recollida selectiva de cada establiment.

Font

 

Deja una respuesta