En este momento estás viendo Es distribueixen prop de 2,2 milions d’euros en ajuts i subvencions a l’habitatge l’any 2021

Es distribueixen prop de 2,2 milions d’euros en ajuts i subvencions a l’habitatge l’any 2021

L’any 2021, es van distribuir a Rubí 2.174.300 € en diferents modalitats d’ajuts i subvencions a l’habitatge. Els diners, aportats per diferents administracions, es van destinar principalment a donar suport al pagament del lloguer i/o dels subministraments bàsics de la llar, així com a ajudar a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i emergència social.

Els ajuts al lloguer van representar l’import més significatiu, amb un total de 1.553.663 € concedits el 2021. Aquests van provenir de fons del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) destinats exclusivament al pagament del lloguer i van ser tramitats per l’Oficina Local d’Habitatge.

Els ajuts per a situacions d’especial urgència (PEEU), que aporta la Generalitat de Catalunya, van suposar un total de 254.453 €. Els diners es van destinar a persones que estan en risc de pèrdua de l’habitatge per impossibilitat de pagar el lloguer o per deute hipotecari.

D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí va dedicar l’any passat 292.808,91 € a diferents modalitats d’ajuts a l’habitatge per a famílies o persones en situació de vulnerabilitat, que incloïen ajuts per a solucions habitacionals d’emergència i per a despeses relacionades amb l’habitatge. També l’administració municipal va destinar 12.000 € a ajuts per fer front al pagament dels subministraments bàsics de la llar ─aigua, llum i gas─, que es van sumar als 61.325 € provinents del fons econòmic social acordat en un conveni entre l’Ajuntament i la companyia d’aigües Agbar.

Prop de 2.000 llars rubinenques es van beneficiar de totes aquestes línies d’ajuts i subvencions, que es van tramitar des de la societat municipal Proursa, els Serveis Socials i el Servei d’Habitatge. Com a conseqüència de la pandèmia, els diferents serveis municipals van haver de fer un important esforç durant l’any passat per adequar la gestió al format telemàtic, garantint en tot moment l’atenció presencial a aquella ciutadania que ho precisava.

La regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, ha recordat que “els ajuts al lloguer i l’atenció a les necessitats d’habitatge de les persones vulnerables són un dels objectius que es concreten i quantifiquen al Pla local d’habitatge. Avui podem dir que, sis mesos després de la seva aprovació, hem superat amb escreix el nombre de llars receptores d’aquests ajuts que es fixaven al pla i que continuem treballant per ampliar les línies d’ajuts amb l’objectiu que ho necessiti en quedi exclòs”.

Font

Deja una respuesta