En este momento estás viendo La nova Ordenança de gestió de residus i neteja viària permetrà optimitzar aquests serveis i millorar les conductes incíviques

La nova Ordenança de gestió de residus i neteja viària permetrà optimitzar aquests serveis i millorar les conductes incíviques

L’equip de govern portarà aquest dijous a aprovació definitiva del Ple la nova Ordenança reguladora de la prevenció i gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí. Es tracta d’un instrument que permetrà optimitzar i regular els serveis de recollida i neteja viària i que, a la vegada, ajudarà a millorar el decòrum de la ciutat davant l’incivisme. Tot plegat, amb la mirada posada en assolir els objectius de reciclatge que s’ha marcat la ciutat.

A Rubí, el 2015 presentava un percentatge de recollida selectiva del 28,1%, que va augmentar fins al 39,9% el 2020. Aquesta xifra encara està lluny de l’objectiu del 50%. «Evidentment, necessitem treballar més intensament per assolir els objectius marcats. Per això calia aquesta ordenança«, ha assegurat l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez. En el mateix sentit s’ha expressat el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, que ha assegurat que «l’ordenança és una eina coherent amb els objectius que ens marquem de reducció i millora de la gestió dels residus«.

L’ordenança va arrencar el maig de 2020, quan es va decidir impulsar aquest instrument. Des d’aleshores, s’ha fet una consulta pública prèvia per recollir les aportacions de la ciutadania i s’ha creat una comissió d’estudi. Al setembre de 2021 es va aprovar de forma inicial i aquest dijous s’elevarà de nou al Ple per a la seva aprovació definitiva.

 

Què regula l’ordenança?

La nova ordenança regula tres àmbits: la prevenció de residus, la seva gestió i la neteja viària.

En el cas de la prevenció, es fa especial èmfasi en evitar el malbaratament alimentari, els residus d’envasos i plàstics d’un sol ús, la prevenció de residus en festes i actes populars, els que genera la publicitat comercial i la reutilització de productes i materials. Segons l’alcaldessa, «l’Ajuntament ha de promoure-ho i donar exemple en corresponsabilitat amb la ciutadania. Hem de generar menys residus i els que produïm, gestionar-los millor«. En aquest sentit, el regidor també ha remarcat especialment el paper de la prevenció: «Aquesta paraula no consta per casualitat al títol de l’ordenança. És la part més important: hem de gestionar una situació d’excés de producció de residus i la primera cosa a atacar és la reducció d’aquests residus, via reutilització, via prevenció, via un millor reciclatge… I tot això està recollit a l’ordenança«.

Pel que fa a la gestió de residus, l’ordenança regula les recollides selectives, les recollides comercials i els serveis de deixalleria.

I en el cas de la neteja viària, es posa de rellevància el dret de la ciutadania de disposar d’un entorn net, es concreten els deures de respecte als altres i al conjunt de la ciutat, i es delimiten les competències en neteja viària que pertoquen als serveis municipals de neteja.

L’ordenança estableix un règim sancionador per donar garanties per la correcta gestió dels residus i la neteja de la ciutat. Es contemplen 3 nivells de tipificació de les sancions: lleu, greu i molt greu.

Suposen una infracció lleu incomplir l’horari establert per a la recollida de les diverses fraccions; dipositar els residus en un contenidor o cubell diferent del que els correspon; no utilitzar les deixalleries municipals o els gestors autoritzats per al lliurament dels residus especials; utilitzar les papereres per dipositar-hi les bosses d’escombraries, entre d’altres.

Es consideren infraccions greus utilitzar el servei municipal de recollida de residus si s’ha acreditat la recollida per mitjà d’un gestor privat; trencar o bolcar contenidors; impedir l’accés a l’establiment o dificultar la tasca a l’Administració municipal o als seus inspectors, entre d’altres.

I són infraccions molt greus cremar contenidors; exercir la coacció o l’amenaça sobre les autoritats o els inspectors; o reincidir en la comissió de faltes greus.

Globalment, l’aplicació de l’ordenança contribuirà a reduir l’impacte dels residus que genera l’activitat humana; a fer front als grans reptes mundials en matèria de medi ambient, i a frenar els efectes derivats de l’emergència climàtica. «Des de l’Ajuntament tenim com a objectius prioritaris la correcta gestió dels residus generats al municipi, basada en criteris de sostenibilitat, així com poder disposar d’un entorn net i saludable. Vull fer molt èmfasi en aquest darrer punt. Com a ciutat no ens podem permetre conductes incíviques que embrutin l’entorn, tant natural com urbà«, ha dit Ana María Martínez Martínez.

L’article 45 de la Constitució espanyola diu que tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo. I que la llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives, per als qui violin aquest precepte, establint l’obligació d’aquest de reparar el dany causat.

L’Ordenança és un element que propicia una gestió dels residus basada en criteris de sostenibilitat. Tot i així, és necessari que l’Ajuntament es doti dels instruments sancionadors i coercitius adequats i proporcionats per poder garantir el compliment de les prescripcions legals i la correcció de les infraccions.

Font

Deja una respuesta