En este momento estás viendo Les persones rubinenques de 18 a 35 anys podran sol·licitar properament el Bo Lloguer Jove impulsat pel govern estatal

Les persones rubinenques de 18 a 35 anys podran sol·licitar properament el Bo Lloguer Jove impulsat pel govern estatal

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) obrirà properament la convocatòria per a la sol·licitud del Bo Lloguer Jove, un nou ajut de 250 € mensuals que vol facilitar a les persones joves entre els 18 i els 35 anys l’accés al lloguer d’un habitatge. La subvenció s’haurà de demanar preferentment de manera telemàtica, però també serà possible fer-ho presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer de General Prim, 33-35, 4a planta.

El Bo Lloguer Jove és una de les mesures aprovades dins el Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025. Es tracta d’un ajut de 250 € mensuals fins a un màxim de dos anys per a persones joves que viuen de lloguer, en una habitació o en un pis amb cessió d’ús. Per poder-hi accedir, cal que el lloguer sigui d’un màxim de 800 €, o de 450 € si es tracta d’una habitació, i que els ingressos de les persones sol·licitants siguin com a màxim de 2,83 vegades l’IRSC.

El MITMA encara no ha fet pública la data en què s’obrirà la convocatòria per sol·licitar el Bo Lloguer Jove però sí que se sap que serà al maig i que serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida disponible. Davant d’això, els serveis municipals d’Habitatge i de Joventut es posaran a disposició dels i de les joves interessats a demanar el Bo Lloguer Jove per fer-los l’acompanyament necessari i que puguin tenir tota la documentació a punt per a l’obertura de la convocatòria. La principal via d’assessorament serà l’Oficina Local d’Habitatge, amb què es podrà contactar a través del telèfon 93 588 66 93 i del correu bojove@proursa.cat, o bé presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dilluns, també de 16 a 18.30 h. La informació estarà disponible igualment a l’apartat d’Habitatge del web municipal i, a més, l’Espai Jove Torre Bassas també oferirà orientació a aquells rubinencs i rubinenques que s’hi adrecin en relació a aquest tema.

La regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, ha recordat que el Pla local d’habitatge ja assenyalava que els i les joves són un col·lectiu especialment vulnerable en l’accés a l’habitatge: “Sabem que l’increment dels preus, especialment del lloguer, és un problema per ells. I també sabem, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, que a la província de Barcelona les taxes d’emancipació han disminuït considerablement. Fins als 24 anys, només 1 de cada 100 joves aconsegueix emancipar-se i, entre els 25 i els 34 anys, el 56% de joves continuen vivint al domicili familiar”. Ajudes com el Bo Lloguer Jove són una de les vies que contempla el Pla local d’habitatge per millorar aquesta tendència, juntament amb la mobilització de l’habitatge buit i el desenvolupament d’allotjaments dotacionals i d’habitatges de protecció pública per al lloguer, entre d’altres.

També la regidora de Joventut, Annabel Cuesta Fabre, ha incidit en la importància d’aquest tipus d’ajudes, que donen resposta a una preocupació generalitzada de la ciutadania. Com ha recordat, l’emancipació és una de les qüestions que es recullen a l’actual Pla local de joventut i el futur juvenil és el tercer tema que més preocupa la ciutadania, segons la darrera enquesta de satisfacció ciutadania i coneixement de la ciutat elaborada per l’Ajuntament. “A Rubí, treballem polítiques juvenils en diferents àmbits: l’oci, la cultura… però també la salut, l’educació o l’habitatge. Ja teníem establerts circuits de treball transversal amb el Servei d’Habitatge però, amb aquest Bo Lloguer Jove, els reforçarem encara més. El que volem és que totes les persones joves de Rubí puguin tenir preparada la documentació per a l’obertura de la convocatòria i per això també els ajudarem des de la Torre Bassas, si cal”.

 

Com sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Es recomana presentar la sol·licitud electrònicament. Per fer-ho, cal tenir els documents que es demanen en format PDF i tenir operatiu l’idCAT Mòbil.

La documentació requerida és:

  • Contracte de lloguer vigent i referència cadastral.
  • Rebuts pagats del lloguer del 2022 per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca o Bizum. Al rebut ha de constar: qui paga, qui cobra, import del lloguer i la mensualitat a la qual correspon el pagament.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • Certificat d’empadronament.
  • Informe de vida laboral.
  • Declaració de la renda IRPF 2020 per acreditar els ingressos econòmics. En cas que la persona jove hagi començat a treballar el 2022, haurà d’aportar totes les nòmines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. També haurà d’acreditar que treballa o treballarà sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Fins a l’obertura de la convocatòria, l’Oficina Local d’Habitatge farà assessorament sobre aquest tràmit en el seu horari habitual. Un cop s’obri la convocatòria, l’horari d’atenció s’ampliarà per poder donar resposta a totes les peticions.

Font

Deja una respuesta