En este momento estás viendo L’Ajuntament multa amb un total de 630.000 euros els responsables dels abocaments incontrolats de residus a “La Nueve”

L’Ajuntament multa amb un total de 630.000 euros els responsables dels abocaments incontrolats de residus a “La Nueve”

L’Ajuntament de Rubí ha dictat una resolució sancionadora per valor de 630.000 euros en total ─la major sanció que ha imposat mai el Consistori─ contra les empreses T.C. Inmuebles y Servicios, SL, Diseños y Viviendas Rubí, SL, Bigues Natura Transports, SL i Movimientos Tres Torres, S.L i contra dues persones físiques per la infracció greu comesa de forma continuada entre el 28 de maig de 2019 i el 22 d’abril de 2021 a la finca del paratge de Can Carreras coneguda com «La Nueve». La infracció ha consistit en l’abocament incontrolat de residus de qualsevol naturalesa tipificada en l’article 75.h del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.

En el cas de les dues primeres firmes i de les dues persones físiques, el Consistori els ha imposat una multa de 150.000 euros a cadascuna, mentre que a les altres dues companyies, la quantia ascendeix a 15.000 euros en cada cas.

Paral·lelament, es requereix a Diseños y Viviendas Rubí, SL perquè, dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la notificació de la resolució, presenti una anàlisi o avaluació del risc (AQR) d’acord amb l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya el febrer d’enguany. A més, es requereix a tots els sancionats perquè, en el termini màxim de tres mesos, executin la restauració de la realitat física alterada i presentin a l’Ajuntament de Rubí la documentació exigida.

La resolució adverteix que, en cas de no donar compliment a qualsevol de les actuacions i condicions establertes, es podran imposar multes coercitives o acordar l’execució subsidiària, segons sigui més adient.

Per últim, la resolució estableix l’aixecament de les mesures de caràcter provisional acordades per Decret de Regidor Delegat número 2912/2021, de data 8 de juny de 2021, i número 4443/2021, de data 6 de setembre de 2021, ordenant a la Policia Local que retiri tots els elements de tancament que hagi implantat, de manera que es faci possible l’ordre de retirada de residus i restauració de la realitat física alterada per part dels responsables.

Consulteu la resolució sancionadora al portal de Transparència.

Font

Deja una respuesta