En este momento estás viendo El Bo Lloguer Jove es podrà sol·licitar del 8 al 17 de juny

El Bo Lloguer Jove es podrà sol·licitar del 8 al 17 de juny

Les persones que vulguin optar al Bo Lloguer Jove podran presentar la seva sol·licitud del 8 al 17 de juny. El nou ajut, convocat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), s’haurà de demanar preferentment de manera telemàtica, però també serà possible fer-ho presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer de General Prim, 33-35, 4a planta.

El Bo Lloguer Jove és una de les mesures aprovades dins el Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025. Es tracta d’un ajut de 250 € mensuals fins a un màxim de dos anys per a persones joves de 18 a 35 anys que viuen de lloguer, en una habitació o en un pis amb cessió d’ús. Per poder-hi accedir, cal que el lloguer sigui d’un màxim de 900 €, o de 450 € si es tracta d’una habitació, i que els ingressos de les persones sol·licitants siguin com a màxim de 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos referents són de l’any 2020, de 2,97 vegades l’IRSC en ingressos de 2021, i de 3,05 vegades l’IRSC si es justifiquen ingressos del present any 2022.

La convocatòria per a la concessió de les subvencions serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida disponible. Davant d’això, els serveis municipals d’Habitatge i de Joventut es posen a disposició dels i de les joves interessats a demanar el Bo Lloguer Jove per fer-los l’acompanyament necessari i que puguin tenir tota la documentació a punt per a l’obertura de la convocatòria. La principal via d’assessorament és l’Oficina Local d’Habitatge, amb què es podrà contactar a través del telèfon 93 588 66 93 i del correu bojove@proursa.cat, o bé presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14 h. La informació està disponible igualment a l’apartat d’Habitatge del web municipal i, a més, l’Espai Jove Torre Bassas també oferirà orientació a aquells rubinencs i rubinenques que s’hi adrecin en relació a aquest tema.

 

Com sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Es recomana presentar la sol·licitud electrònicament a través de la pàgina web del Departament d’Habitatge de la Generalitat. Per fer-ho, cal tenir els documents que es demanen en format PDF i tenir operatiu l’idCAT Mòbil.

La documentació requerida és:

  • Contracte de lloguer vigent i referència cadastral.
  • Rebuts pagats del lloguer del 2022 per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca o Bizum. Al rebut ha de constar: qui paga, qui cobra, import del lloguer i la mensualitat a la qual correspon el pagament.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • Certificat d’empadronament.
  • Informe de vida laboral.
  • Declaració de la renda IRPF 2020 per acreditar els ingressos econòmics. En cas que la persona jove hagi començat a treballar el 2022, haurà d’aportar totes les nòmines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. També haurà d’acreditar que treballa o treballarà sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Les persones que vulguin fer el tràmit de manera presencial, ho podran fer a l’Oficina Local d’Habitatge, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Font

Deja una respuesta