En este momento estás viendo Moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic a l’atenció primària

Moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic a l’atenció primària

 

Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la negociació dels pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de servir com a punt d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l’accés al dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el respecte dels drets humans de forma indivisible i universal. L’enfortiment de l’atenció primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant les noves necessitats i amenaces.

Malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració han incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d’agraïment al personal sanitari durant els moments més crítics de la pandèmia s’han de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció sanitària. Aquesta moció s’ha compartit amb i compta amb el suport del Comité d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquests professionals ens han traslladat la precària situació en la que es troben pel desbordament de les consultes d’atenció primària. La “reaparició” de molts casos clínics que van passar a segon terme durant la pandèmia i que ara presenten quadres clínics amb complicacions sobrevingudes per manca d’atenció; unida amb l’absència de relleus per les jubilacions i la insuficient dimensió de les plantilles porta a xifres de prop de 60 pacients per metge al dia (sumant agenda + consultes espontànies + atencions no presencials), xifra que per si mateixa dona idea de la situació de pressió pels professionals i d’impossible atenció adequada que reben els pacients.

A Rubí, arrosseguem a més una sèrie de carències encara per resoldre:

  • Atenció clínica a barracons al CAP Anton Borja, en condicions deficients i encara a l’espera que es faci real la necessària ampliació de l’esmentat CAP.
  • Un CUAP insuficient que porta prop d’un any en marxa i que ha suposat una pèrdua d’atenció especialitzada de les urgències.
  • Una assignació poc transparent de la gestió de l’esmentat CUAP i el CAP corresponent a una entitat privada per part de CatSalut sense la necessària transparència, desconeixent-se el procés públic i obert que ha conduit a l’esmentada concessió.
  • Un sistema de cites mèdiques humiliant i ineficient: El col·lapse del sistema d’atenció primària es fa visible cada matí a partir de quarts de vuit del matí a la porta dels CAPs de Rubí, llargues cues en la lluita per aconseguir una cita. Només hi ha aquesta opció o la loteria d’aconseguir també a les 8:00 que t’agafin el telèfon. Totes les persones que queden fora només tenen la resposta estàndard d’agenda tancada o agenda no oberta.

Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern de la Generalitat a que:

  1. Destini el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.
  2. Garanteixi la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l’atenció primària en els pressupostos anuals.
  3. Doti als pressupostos per 2023 d’assignació per les obres d’ampliació del CAP Borja de Rubí.
  4. Doni instruccions al CatSalut a que insti als operadors dels CAPs de Rubí a que millorin el sistema d’obtenció de cites d’atenció primària garantint l’atenció a les 48h després de la primera demanda.
  5. Doni instruccions al CatSalut per tal que faci públics els acords que regulen actualment el règim de concessió del servei de CAP i CUAP a Rubí a Mútua de Terrassa, incloent els detalls sobre la cartera de serveis, compensacions i duració de l’actual règim de concessió.
  6. Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l’entitat Amnistia Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya).

 

Els acords 1, 2 i 6 formen part de la petició per al finançament suficient de l’atenció primària a la que donen suport com entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca Catalunya, Metges de Catalunya.

 

Deja una respuesta