MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM RUBÍ PER A LA MILLORA DE L’ARBRAT URBÀ I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT ACTIVITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

L’Ajuntament de Rubí es va dotar, a finals de l’any 2020, del Pla Director de Verd Urbà (PDVU). Un document que té per objecƟu definir el tractament i ampliació del…

Continuar leyendoMOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM RUBÍ PER A LA MILLORA DE L’ARBRAT URBÀ I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT ACTIVITATS PÚBLIQUES I PRIVADES