El Rubí que volem, un camí que comença avui

IMG_1526 còpia
  • Que és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que ha de definir com serà Rubí en el futur. És el principal instrument de planificació de la ciutat, que defineix el model de desenvolupament urbanístic: els espais verds, els equipaments, l’habitatge, la mobilitat,  els espais naturals a protegir, l’activitat econòmica, el patrimoni cultural a preservar i la previsió de creixement futur de Rubí. El POUM ha d’incorporar també la perspectiva de gènere.

El POUM no és un instrument per resoldre problemes concrets a curt termini, és una eina de planificació a mitjà i llarg termini. El procés de redacció i aprovació consta de diferents fases fins l’aprovació final. Aquest procés sol tenir una durada de quatre o cinc anys. 

Els treballs de redacció del nou POUM han d’incloure obligatòriament un procés de participació ciutadana i la creació de la Comissió de Seguiment de la redacció i el Consell Consultiu del pla.